Privacywetgeving

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Wat houdt dit in voor onze vereniging:

Iedereen die zich aanmeldt als lid wordt ingeschreven in de ledenadministratie.

Adres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoon en e mailadres.

Persoons en bankgegevens worden doorgegeven alleen aan de Rabobank.

Wat betreft het telefoonnummer en e mail adres; deze gegevens worden door Unitas uitsluitend gebruikt om leden, ouders/verzorgers, leiding, bestuursleden op de hoogte te houden van bijvoorbeeld wijzigingen van het lesrooster, wijzingen bij de leiding, aankondigingen van activiteiten of ander nieuws gerelateerd aan onze vereniging.

Alle bij Unitas bekende gegevens worden uiteraard niet verstrekt aan derden en worden ook niet gebruikt voor andere doeleinden als hierboven beschreven staat.

Wat betreft foto en videomateriaal; door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier wordt toestemming verleend om tijdens lessen en andere activiteiten van de vereniging, foto- en filmopnamen te maken. De beelden worden alleen gebruikt ter publicatie op onze website en eventueel ander infomateriaal.

Bij bezwaar verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur van Unitas.

Het bestuur.

Secretariaat:  Zsv Unitas, p/a Beethovenlaan 42, 7075 BE ETTEN