OPRICHTING

De eerste vereniging, die na de oorlog werd opgericht, op 1 juni 1945 was een overkoepelende vereniging genaamd Unitas. Het bestuur bestond toen uit de heren Th. Bongers, H. Steentjes en H. Slutter. De eerste oefeningen werden toen gehouden in zaal Vink onder leiding van de heer G. van Oort. Later ging men naar zaal Köster. Een brug werd van de vereniging in Terborg geleend. Leider G. van Oort werd later opgevolgd door de heer Leuverink uit Gaanderen. In 1950 werden de heren A. Franken en B. Derksen als leider benoemd, zij waren gediplomeerd. In de beginjaren was er jaarlijks een uitvoering, dat was altijd een groot succes. Toen destijds de gymzaal in het Martinus-gebouw in gebruik kon worden genomen, was dit een grote vooruitgang. Ondanks de gebrekkige accomodatie die ter beschikking stond, wist de vereniging altijd veel prijzen in de wacht te slepen. 

SPLITSING VAN DE VERENIGINGEN

Op 24 november 1961 werd er een vergadering gehouden in zaal Tiemessen met de bedoeling tot één grote sportvereniging te komen met drie verschillende takken, nl. een afdeling voetbal, tafeltennis en gymnastiek. Namens de gymvereniging kwamen toen mevr. Onstein-Venneman en de heer. H. Jansen in het hoofdbestuur. De kapelaan werd toen als geestelijke adviseur benoemd. Toen er die avond een voorzitter gekozen moest worden, waren er geen kandidaten aangemeld. De heer Meuleman werd toen van huis gehaald en werd als voorzitter voorgedragen.

AKTIVITEITEN

In de beginjaren was er nog geen subsidieregeling van de gemeente, dus moest men zelf iets organiseren om geld in het laatje te krijgen. Een van de eerste aktiviteiten was een oliebollenaktie. Volgens de boeken was de opbrengst zeer groot uitgevallen maar de oliebollen waren klein uitgevallen.  Op de kermiszondag in 1963 werd er een blikloterij gehouden met als hoofdprijs een fiets. Deze prijs werd toen niet afgehaald, men heeft de fiets later op de jaarlijkse uitvoering verloot onder de bezoekers en deelnemers. De fiets werd toen gewonnen door de heer te Grotenhuis. Een aktiviteit waar de vereniging jaren aan heeft deelgenomen was de Ulftse avondvierdaagse.

GEESTELIJKE ADVISEURS

We noemen onder andere kapelaan Scholten, kapelaan Fleuren en kapelaan van Doorn.

UITVOERINGEN

In de beginjaren werden de uitvoeringen gehouden in zaal Vink of Köster. Een groot risico hierbij was het beschadigen van de dansvloer. Daarna werden er uitvoeringen gehouden in Terborg en Ulft.

WEDSTRIJDEN

In de loop der jaren werd er aan diverse wedstrijden deelgenomen en dit met wisselend succes.

BESTUREN

Naast de eerder genoemde namen van de bestuursleden uit de begintijd zijn er daarna vele wisselingen geweest. Met het 50-jarig bestaan zaten in het bestuur, voorzitter S. Egberts, A. Westerhof-Aalders secretaris, R. Wolters penningmeester, M. Ketelaar-Bouwmeister, bestuurslid, G. Jansen-Wieskamp bestuurslid, Th. Wieggers bestuurslid. We zijn veel dank verschuldigd aan al diegenen die ooit zitting hebben gehad in het bestuur in welke functie dan ook. In het huidige bestuur hebben zitting: Marion Leijzer, voorzitter, Sonja Ebbers, secretaris, Jacqueline Bouwman, penningmeester, bestuurslid, vacant, bestuurslid, vacant.

LEIDING

In de loop der jaren heeft de vereniging diverse leiders gekend. Een van de bekendste was dhr. Toon Franken die ruim 25 jaar als leider werkzaam is geweest. Een aantal andere namen zijn: de heer G. van Oort, de heer Stoetman, mevr. A. Gervers, mej. A. Bolder, de heer J. Roelofsen, mevr. Koenders-Pruijs, de heer Leuverink, Godewien Leijzer, Thea Geurtsen, Karin Sloot-Bus

De huidige leiding bestaat uit: Els Schoenaker-Holtus en Alan Hermsen. En vanaf 13 maart 2024 komt hier Silvana Zweers bij.